Legislatie

1. Lege nr. 3/1978, actul a fost abrogat de Lege nr. 95/2006 la data de 28 mai 2006 (Lege nr. 95/2006 – legea privind reforma in domeniul sanatatii)

2. Lege nr. 5/1982, actul a fost abrogat de Ordonanta nr. 41/2007 la data de 07 septembrie 2007 (Ordonanta nr. 41/2007 – pentru comecializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitare)

3. Lege nr. 100/1998, actul a fost abrogat de Lege nr. 95/2006 la data de 28 mai 2006 (Legea nr. 95/2006 – privind reforma in domeniul sanatatii)

4. Ordinum MS nr. 536/1997 este in vigoare.

5. Lege nr. 344/2002 – ete Legea privind aprobarea Ordonantei de Urgenta nr. 108/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventional

6. Norme de igienizare ale Municipiului Bucuresti [Descarca PDF]